Om kampanjen

Sällskapet för Kvinnliga Äfventyrare är en organisation med syfte att utforska det övernaturliga och skydda den vanliga världen från dess skadliga influens. Kampanjen om Sällskapet kommer att ha en ramberättelse om mystik och folktro, kultister och hemliga sällskap. De olika lajven bidrar med olika pusselbitar och driver historien framåt. Du kan vara med på bara enstaka lajv men vi hoppas att du ska vilja följa större delen av historien. 

Kampanjen innehåller lajv av olika längd och typ. Alla lajven kommer att kretsa kring kvinnorna och männen i SKÄ, deras personligheter och relationer. En del av lajven kommer ha fokus på att lösa mysterier och dechiffrera ledtrådar över en kopp te, medan andra kommer handla om att ge sig ut på exkursioner i skog och mark och möta väsen och andra farligheter. Vi kommer även ha inslag av bordsrollspel på en del av evenemangen för att kunna gestalta större äventyr.

Längden på arrangemangen kommer också att variera, från enkvällsmöten till tvådagarsevenemang med övernattning. Under vissa lajv kommer vi att röra oss ute i det moderna samhället, som vid besök på bibliotek, museum, konditorier eller ångtåg. Spel ibland ickelajvande människor kommer att vara av en mer lågmäld karaktär och undvika stora uppslitande scener och dueller. Är man inte bekväm med en viss typ av lajv eller ett upplägg kan man självklart välja bort det specifika lajvet och ändå vara med i kampanjen.

Det kommer finnas ungefär 25 kvinnliga roller och 5 manliga, och arrangemangen kommer vara av olika storlek från fem till ett fyrtiotal spelare beroende på just det lajvets upplägg. 

Planerat upplägg för kampanjen

Observera att planen självklart kan komma att ändras utifrån hur historien utvecklar sig och praktiska omständigheter. Information om nästkommande lajv i kampanjen hittar du under När Var Hur.

Första lajvet är:

Sällskapet för Kvinnliga Äfventyrares årsmöte och middag

– här får vi lära känna sällskapet, bekantar oss med rollerna, provar rollspelsformatet och får de första ingångarna till den större ramberättelsen. 

Detta evenemang är en heldagsevent med viss möjlighet till övernattning offlajv. 

Därefter följer: 

Undersökningar

– ett eller ett par evenemang där Sällskapets medlemmar samlar information, rådfrågar experter och dricker te.
Dessa evenemang är kortare, kvällstid eller dagtid. 

varvat med:

Exkursioner

– en eller ett par utfärder där Sällskapet följer upp de ledtrådar man har samlat genom att ge sig ut i skog och mark. 

En- till tvådagarsevent med övernattning som eventuellt ej är i spel. 

Gala

– en afton där Sällskapet bjuder in intressenter till föreläsning och underhållning i hopp om att samla in pengar för sin sak.
Detta är ett enkvällsevent och även folk som inte är medlemmar i Sällskapet kan vara med. 

Grande finale 

– här når historien sin kulmen och allt ställs på sin spets. 

Detta planeras bli ett tvådagarsevent med övernattning som eventuellt ej är i spel. 

Utöver dessa uppmuntrar arrangörerna deltagarna att själva samlas och konspirera i större eller mindre grupperingar, helt i spel eller i form av bordsrollspelsäventyr. 

Tidsplanen för denna kampanj är oktober 2024 – våren 2026, men med förhoppning om att andra kan fortsätta arrangera lajv eller bordsrollspel i Sällskapet.