Roller

Rollerna utgår från en sociala position eller yrke samt hur personen har kommit i kontakt med Sällskapet men beskriver också kort hur rollen är som person. Rollen innehåller även värden för tre grundegenskaper som du dels kan använda för att skapa dig en bild av hur rollen är, och som vi även kommer använda oss av vid bordsrollspelstillfällena. Utöver detta får du själv fylla ut bakgrunden och relationer, det finns stora utrymmen att skapa djupa vänskaper, kärleksrelationer och bittra fiendskap.

När du anmäler dig kommer du få önska tre roller och vi ska göra vårt bästa för att ge dig någon av dem. Vilket kön du som spelare har påverkar inte vilka roller du kan spela.

Varje roll har ett värde i vardera Egenskap Fysik, Logik och Empati. Vi vill även att du utifrån rollen kommer på tre Färdigheter som kan komma till pass på våra bordsrollspelsäventyr. För mer information om Egenskaper, Färdigheter och hur de kommer användas, läs våra Rollspelsregler.

Vid rollskapande, skriv även fram en händelse/flera händelser som beskriver:  

  1. Första gången rollen träffade på något övernaturligt
  2. När rollen var hjälte
  3. När rollen var riktigt rädd
  4. Hur rollen fick ett fysiskt eller mentalt ärr 

Lista över roller

Fru Alma Bergius – Bibliotekarie

Fru Alma Bergius är barnbarn till Viola Bergius som grundade SKÄ och kusin med fröken Vera Bergius. Alma har tagit över ordförandeposten i SKÄ från sin mor. Hon har varit med i SKÄ sedan sena tonåren och tillsammans med Vera är hon en av dem som varit med längst. Alma är idag  bibliotekarie och sköter samlingarna vid ett större privat bibliotek. Alma har vuxit upp med sin mor och mormors sagor, och allt eftersom hon blev äldre insåg hon att det låg sanning i de gamla berättelserna. Hon drivs av att ta reda på mer, samla berättelser och se hur de hänger ihop i ett större sammanhang. Som person är Alma känd för att vara både noggrann och entusiastisk – en del (till exempel hennes kusin) skulle rentav säga vårdslös. Alma i sin tur tycker dock att Vera kan vara nog försiktig och ha långt till handling. 

Alma har rekryterat doktor Catarina Walenius till SKÄ efter att hon visat sig både pålitlig och skicklig och har hjälpt flera ur SKÄ som blivit skadade under olika exkursioner. Alma beundrar doktor Walenius och hennes driv och ser henne både som en stor tillgång för sällskapet, och som en god vän. 

På Violagården finns också vaktmästaren herr Nils Strömberg, som har arbetat på gården sedan Almas mors tid. Han är en trygghet och en trogen stöttepelare för hela sällskapet och får ofta följa med ut på exkursioner även om han inte formellt är medlem i Sällskapet.

Egenskaper:
Fysik: låg
Logik: medel
Empati: hög

Fröken Vera Bergius – Historiker 

Fröken Veras Bergius mormor var just den Viola Bergius som grundade SKÄ, och hon är kusin med fru Alma Bergius vars mor, Veras moster, var ordförande i SKÄ innan Alma tog över. Vera har varit med i SKÄ sedan sena tonåren och är, tillsammans med Alma, idag en av dem som varit med längst. Det var alltid självklart att Vera skulle gå med i SKÄ, för även om hon är räddhågsen och ogärna den som går ut och möter väsen och oknytt ute i skogarna drivs hon av att ta reda på sanningen bakom sagorna. Hon är stolt och envis, och som historiker söker Vera spåren av det övernaturliga i fynd och källmaterial. Vera tycker att Alma ibland kan vara lite väl snabb att kasta sig ut på undersökningar, kanske skulle sällskapet må bra av en ordförande som var mer eftertänksam. 

Vera ägnar sig åt historieforskning, och även om hon inte har någon formell akademisk anknytning är hon ett aktat namn i fältet. Vera kom att samarbeta med arkeologen fröken Elvira Sandelius kring några intressanta utgrävningsresultat från Finnmarkerna och efter att hon visade sig ha ett öppet och skarpt sinnelag så valde Vera att bjuda in henne till SKÄ. Vera uppskattar fröken Sandelius mjuka sätt och de har kommit att bli goda vänner. 

En annan gammal vän inom SKÄ är professor Alfrida Blomberg, som bidrar med både gravitas och kunskap till sällskapet. Vera uppskattar sin vän, men vet att hon inte är den mest inkännande av personer. Professorns senaste student, unga fröken Wilma Nilsson, kan kanske behöva en varmare hand att leda henne genom SKÄs upptäckter. 

På Violagården finns också vaktmästaren herr Nils Strömberg, som har arbetat där sedan Veras mors tid. Han är en trygghet och ett osvikligt stöd för hela sällskapet och Vera diskuterar gärna de senaste upptäckterna med honom även om han inte formellt är medlem i Sällskapet. 

Egenskaper:
Fysik: låg
Logik: hög
Empati: medel

Fröken Elvira Sandelius – Arkeolog

Fröken Elviras Sandelius far var arkeolog, han lärde upp sin dotter och hon var länge hans assistent. Tillsammans har de varit på utgrävningar både i Island, Grekland och Egypten, men efter hans död har det varit svårare att komma med på de stora utgrävningarna. Elviras naturliga ödmjukhet och osäkerhet har legat henne i fatet och döljer en rådighet och styrka som vuxit fram under äventyren med hennes far. 

Genom SKÄ har nya vägar öppnat sig och hennes nyfikenhet har fått nya utlopp. Efter ett samarbete med historikern fröken Vera Bergius kring underliga fynd vid en utgrävning i Finnmarkerna bjöds Elvira in till SKÄ. De arbetar bra tillsammans och trivs i varandras sällskap, det är skönt att dela nyfikenheten på hur historia och sägner hänger ihop. Elvira kan dock tycka att fröken Bergius är lite ängslig av sig när det gäller att ge sig ut i fält, hon skulle kunna hålla sin vän säker. 

Elvira har ofta anlitat fröken Magdalena Forslund som fotograf vid flera utgrävningar, och har så småningom bjudit in fröken Forslund till SKÄ. Elvira inser att hon och fröken Forslund är väldigt olika som personer, men kanske är det just därför de arbetar så bra ihop. 

Egenskaper:
Fysik: hög
Logik: låg
Empati: medel

Fröken Magdalena Forslund – Fotograf

Att driva en liten fotografistudio kan nog anses vara en lämplig syssla för en kvinna, men Magdalena är alltför äventyrslysten för att bara ägna sig åt familjefotografier. Hon har tagit sig allehanda olika uppdrag, bland annat att dokumentera historiska fynd, och har på det sättet lärt känna arkeologen fröken Elvira Sandelius. När Magdalena insåg att en del av det material hon blivit ombedd att fotografera inte bara var gammalt utan dolde en mer ovanlig historia kunde hon inte  låta bli att fråga fröken Sandelius om detta. Då  öppnade sig en ny och spännande värld. 

Det var fröken Sandelius som bjöd in Magdalena till SKÄ, och hon trivs bra i arkeologens sällskap, trots – eller tack vare – att de är ganska olika som personer. Båda drivs av att uppleva och dokumentera saker de förr aldrig ens visste fanns, men där fröken Sandelius är eftertänksam och lågmäld är Magdalena känd för sin iver, som ibland kan slå över i slarv. 

Egenskaper:
Fysik: hög
Logik: medel
Empati: låg

Inspiration: Lotta von Düben: https://skbl.se/sv/artikel/LottenvonDuben 

Doktor Catarina Walenius – Läkare

Medicine doktor Catarina Walenius driver en liten privat mottagning i centrala Uppsala. För att bli en av landets första kvinnliga läkare måste man ha skinn på näsan, vassa armbågar och inte bry sig för mycket om vad andra tycker om en. Att vara sig själv närmst har gjort Catarina till en hemlighetsfull person. 

Kanske var det allt detta som gjorde att fru Vera Bergius gång på gång dök upp just på Catarinas mottagning, antingen med egna underliga skador eller med andra sårade kvinnor i släptåg. Efter att ha fått höra om hundbett en gång för mycket (tror fru Bergius att Catarina inte vet hur canina tänder ser ut?) ställde hon fru Bergius mot väggen och fick höra om SKÄ och deras undersökningar av det okända. Kanske var det Catarinas starka pliktkänsla, kanske hennes stolthet, men något gjorde att hon bad att få gå med i SKÄ. Hon är  generellt högt respekterad på grund av sin yrkestitel, och fru Bergius har rentav kommit att bli en god vän. 

Egenskaper:
Fysik: låg
Logik: medel
Empati: hög

Inspiration: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2016/04/en-lang-resa-for-kvinnliga-lakare/ 

Fröken Klara Silverström- Journalist 

Fröken Klara Silverström arbetar som frilansande journalist och har skrivit en hel del artiklar som utforskar mysterier och underliga händelser på olika ställen i landet. Efter att ha stött på SKÄs medlemmar vid flera av dessa tillfällen blev hon så småningom rekryterad till Sällskapet vilket passar denna ständigt nyfikna själ utmärkt. Klara är driven och påhittig, karaktärsdrag som gjort henne till en bra journalist men också en av de starkare rösterna inom Sällskapet. Dock kan hennes nyckfullhet ibland göra att hon kommer på kant med de mer stabila kvinnorna i leden.

Men det är svårt att hålla sig ekonomiskt flytande om man skriver om mystiska saker vilka inte passar sig i de större tidskrifterna! Som tur var träffade hon Fru Victoria Forsman som själv var väldigt intresserad av världens mysterium och bestämde sig för att avsätta ett litet stipendium åt Silverström så att hon skulle kunna ägna tid åt lite mer obskyra ämnen. Fröken Silverström har i sin tur bjudit in fru Forsman och hennes sekreterare fröken Kristina Klinga till SKÄ. Fröken Klinga må vara en underlig sekreterare, men hon har visat sig vara rätt kvinna att ha med i en knivig situation och Klara skulle gärna lära känna henne än bättre. 

Inspiration: Ester Blenda Nordström

Egenskaper:
Fysik: hög
Logik: medel
Empati: låg

Fru Victoria Forsman – Affärskvinna

Fru Victoria Forsman visste tidigt att hon skulle gå långt, även om hon fortfarande har svårt att bestämma sig för vart. Efter att ha påbörjat och hoppat av flera utbildningar gifte hon sig med en grosshandlare som tyvärr dog efter bara några år och lämnade ett misskött och nästan ruinerat företag åt sin änka. Att bygga upp företaget från ruinens rand till en framgångsrik affärsrörelse har inte varit helt enkelt, men Victoria är en visionär, och en envis sådan. När förmögenheten väl var räddat valde Victoria att ägna en del av den till att stötta andra drivna kvinnor genom stipendier och mentorsskap. Man behöver hjälp för att lyckas, själv erkänner hon villigt att hon inte hade varit lika framgångsrik utan sin sekreterare. Trots att fru Forsman tidigt insåg att fröken Kristina Klinga är ganska oduglig på de klassiska sekreterar-uppgifterna är hon desto skickligare på… allt annat. 

I arvet från sin framlidne make ingick en underlig samling gamla statyetter i ben och några märkliga anteckningar. Först hade Victora statyetterna framme på en hylla i sovrummet, men stördes då av underliga mardrömmar och fick lov att flytta över dem till arbetsrummet. Det var där en av hennes stipendiater, journalisten fröken Klara Silverström, fick syn på dem. Fröken Silverström har genom Victorias ekonomiska stöd kunnat ägna sig åt allehanda underliga historier, och hon bad att få undersöka statyetterna, och det var så Victoria själv kom i kontakt med SKÄ. 

Egenskaper:
Fysik: medel
Logik: hög
Empati: låg

Fröken Kristina Klinga – Sekreterare

Fröken Kristina Klinga kommer från enkla förhållanden och erbjöds varken högre utbildning eller andra förmåner från hemmet, men hon är fast besluten att inte låta det hindra henne. Trots att hon varken skriver eller läser speciellt snabbt lyckades hon få anställning som sekreterare till fru Victoria Forsman. Och hon må vara en halvdan sekreterare med klassiska mått mätt, men utan henne hade fru Forsmans framgångar inte varit vad de är idag. Fröken Klinga ordnar allt som behöver ordnas helt enkelt. Hon är både noggrann och påhittig och bra på att veta hur hon bäst kan stötta sin arbetsgivare.

Kristina  tänkte sig till en början att jobbet som sekreterare var högst tillfälligt, det verkade vara ett ganska tråkigt arbete utan varken spänning eller framtidsutsikter. Men sedan fru Forsman, via sin stipendiat fröken Klara Silverström, gått med i SKÄ har nya möjligheter öppnat sig. Inom Sällskapet får Kristina möjlighet att uppleva äventyr hon inte ens kunnat drömma om! Dessutom har hon lärt känna både fröken Silverström och flera andra närmare, och inom Sällskapet är hon snarare en jämlik väninna än en betald arbetare. Sällskapet uppskattar hennes rådiga sätt och förmåga att komma på ovanliga lösningar på stående fot. 

Egenskaper :
Fysik: hög
Logik: låg
Empati: medel

Professor Alfrida Blomberg – Professor

Professor Alfrida Blomberg är en av Sveriges första kvinnliga professorer och hon forskar inom kulturhistoria. Det hela började när hon som barn under en sommarsemester såg lokalbefolkningen offra guld till en gudom som visade sig och helade en sjukling. Sedan dess vill hon alltid veta mer om människans koppling till det övernaturliga, i sin jakt på kunskap är hon driven, vissa skulle säga enkelspårig, och hon kan ibland glömma bort att det är riktiga människor hon har att göra med. 

Redan under de första åren på universitetet blev hon god vän med fröken Vera Bergius som snart bjöd med henne att bli medlem i SKÄ. Där är Alfrida mycket respekterad för sin yrkestitel och hon trivs med att inte ständigt behöva överbevisa sina manliga kollegor. Tillsammans med några av de andra inom SKÄ var Alfrida med och räddade några pigor på grevinnan Augusta af Ekekronas gods från att ha blivit bergtagna. Grevinnas rådiga uppträdande imponerade på Alfrida, som bjöd in henne till SKÄ. 

Alfrida har en gnagande känsla av att hon inte riktigt finns där för sin senaste student, den lovande fröken Wilma Nilsson. Fröken Nilsson kämpar både med att slå sig fram inom akademin och med att acceptera att stå öga mot öga med sådant hon förr bara läst om i dammiga böcker. En professor behöver upprätthålla en professionell distans till sina studenter, säger Alfrida sig, men kanske är det bara en ursäkt för att inte komma den unga Wilma alltför nära. 

På sätt och vis kan man säga att Alfrida delegerar det känslomässiga engagemanget i sina studenter till sin assistent, herr Karl-Olov Tupp, Han har funnits i professorns hushåll i många herrans år nu, och är inte bara en ovärderlig assistent i forskningsarbetet utan också närmast en betjänt och förtrogen. Han är inte formellt medlem i SKÄ, men Alfrida har med honom vid sällskapets sammankomster och exkursioner. 

Egenskaper:
Fysik: låg
Logik: hög
Empati: medel

Fröken Wilma Nilsson – Studentska

Fröken Wilma Nilsson älskar etnografi och kunde nästan inte tro sin lycka när hon fick möjlighet att skriva sin magisteruppsats under handledning av den berömda professor Alfrida Blomberg – en av de första stora kvinnliga namnen inom kulturhistoria. Men professor Blomberg har höga krav på sina studenter och även om hon är engagerad i Wilmas undersökningar verkar hon inte så intresserad av Wilmas svårigheter.

För det är inte lätt att vara fattig studentska, inte lätt att leva i skuggan av professorn, och verkligen inte lätt att acceptera att de saker Wilma läst om i sin grundutbildning faktiskt finns på riktigt där ute i skogarna. Genom professor Blomberg har Wilma fått en ingång i SKÄ, vilket är en fantastisk resurs och fristad, men också lite otäckt. Fröken Vera Bergius, som själv är historiker, är en av de som Wilma känner sig mest bekväm med inom Sällskapet. Många av de andra kvinnorna i SKÄ verkar så självsäkra och trygga, Wilma undrar om hon egentligen platsar i detta sällskap. Hon anstränger sig hårt för att bevisa sig, för professorn, för SKÄ och för sig själv. 

En person som – av någon anledning – outtröttligt stöttar Wilma är professor Blombergs assistent, herr Karl-Olov Tupp. Han verkar ha varit hos professorn större delen av hennes liv och ser kanske Wilma som ännu en av professorns projekt att ta hand om – men inte för att Wilma klagar. 

Inspiration: http://www.kvinnofronten.nu/Formodrar/Special/Kvinnoorganisationer/uksf.htm 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Medel
Empati: Lågt

Fröken Matilda Ledaus – Spiritualist

Sedan barnsben har fröken Matilda Ledaus sett sådant som andra inte ser, och genom en förstående mormor fick hon hjälp att sätta ord på sina upplevelser och vägledning i hur hon skulle kunna utveckla sina förmågor. Som vuxen blev det naturligt att hon skulle använda kunskapen om andar och väsen till att hjälpa och hon försörjer sig genom att vägleda människor genom hypnos och genom att hålla seanser (som för det mesta har åtminstone ett uns av sanning i sig, men ibland måste man så klart improvisera, det är inte alltid andarna vill ge kunderna vad de vill ha). 

Matilda är en god människokännare och hennes självsäkra sätt inger förtroende. En dag blev hon uppsökt av grevinnan Agusta af Ekenkrona och rekryterad till SKÄ. Själv har Matilda knutit fröken Amanda Meyer till sällskapet efter att vid flera tillfällen hållit seanser på dennes salonger. Fröken Ledaus låter gärna fröken Meyer tro att hon rekryterades på grund av sina ockulta förmågor, men i ärlighetens namn handlar det om betydligt mer världsliga resurser. I SKÄ har Matilda blivit vän med den besynnerliga konstnären Desideria Ekberg, som liksom hon själv verkar stå i kontakt med andevärlden, men på ett mer kaotiskt och skrämmande sätt.  

Egenskaper:
Fysik: medel
Logik: låg
Empati: hög

Fröken Amanda Meyer – Societetsdam

Fröken Amanda Meyer har genom livet intresserat sig för många olika saker med stor nyfikenhet och entusiasm, och hennes förmögenhet har möjliggjort detta. Hon är känd i societeten för sina välbesökta salonger med många olika teman. Ett av de teman som återkommit är det ockulta, ty Amanda är säker på att hon har en latent förmåga att tala med de döda som bara ännu inte blommat ut. Efter att flera gånger haft spiritualisten Matilda Ledaus som gäst blev Amanda inbjuden till SKÄ, vilket såklart är ett tecken på att även ett äkta medium ser hennes potential. 

Efter en tid bjöd hon själv in sin syster fru Cecilia Leander, som är politiker och inte givit upp hoppet om att det går att förändra världen, Fröken Johanna Eriksson, vars böcker med övernaturliga teman Amanda slukar, älskar och betalar för, och den senaste favoriten i salongerna artisten fröken Cornelia Stjärna, och som trots att namnet nog är taget verkligen är en stjärna. De har inga ockulta förmågor såklart, men det finns andra sätt man kan bidra på, och Amanda tycker om att omge sig med sina vänner i alla lägen. 

Som en av få i landet har Amanda skaffat sig en bil och låtit lära upp sin betjänt, herr Erik Lööf, till chaufför. Han är en både charmerande och klok person och hon älskar att åka runt i sin bil, både för nöjes skull och i SKÄs tjänst. 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Lågt
Empati: Medel

Fru Cecilia Leander – Politiker

Cecilia Leander har fötts in i rikedom, men det betyder inte att hon är blind för andras armod. Hon bestämde sig tidigt för att använda sin höga ställning i samhället för att förbättra andras. Till skillnad från sin syster fröken Amanda Meyer, som fladdrar omkring och ägnar sig åt allt möjligt (så länge det är bekvämt eller spännande), kan Cecilia hålla kursen även i motvind och hon ger aldrig upp. Hon är lika lojal mot sin politiska gärning som mot dem hon älskar, och det vill inte säga lite. 

Till sin förvåning blev Cecilia en dag inbjuden av Amanda att följa med på ett möte hos ett sällskap som systern varit med i ett tag och pratat väldigt mycket om. Cecilia var skeptisk till en början, men när hon insåg att det inte bara var Amandas vanliga umgänge som deltog, utan även framstående personer som professor Alfrida Blomberg och doktor Christina Walenius valde hon att ge det en chans. Och nu vet hon att det finns fler sätt att påverka vad som händer i världen och SKÄ har hennes fulla lojalitet och hängivenhet. SKÄ behöver någon med hennes driv och fokus. 

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Låg
Empati: Hög

Fröken Johanna Eriksson – Författare

Fröken Johanna Eriksson hittade snabbt sin genre när hon bestämde sig för att skriva böcker på riktigt. Sedan en oförklarlig incident i barndomen, som involverande vad hon nu misstänker var ett skogsrå, har det ockulta och övernaturliga fascinerat henne. Genom åren hade hon läst allt hon kunde komma över inom ämnet. Hon skriver romaner, men innehållet är baserat på det hon vet är fakta, men som andra tror är fiktion, och på senaste tiden mer och mer på egna upplevelser. 

Sedan fröken Amanda Meyer tog med henne till SKÄ har bitarna fallit på plats och det känns bra att få använda all den kunskap hon genom åren samlat på sig på ett mer konkret sätt. Fröken Meyer ser också till att Johanna håller sig ekonomiskt flytande, ty Johanna har svårt att fokusera på verkligheten ibland och det har hänt att hyran inte har blivit betald i tid då hon haft annat att tänka på. Men numer löser sig allt sådant. Fröken Meyer är verkligen det bästa som hänt, och därtill en rent förtjusande person!

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Lågt
Empati: Högt

Fröken Cornelia Stjärna – Artist

Cornelia Stjärna (taget efternamn)(taget förnamn också) har jobbat hårt. Ingenting har hon fått gratis i livet, inte förrän hon lyckades fånga fröken Amanda Meyers uppmärksamhet i alla fall. Genom fröken Meyers salong och kontaktnät öppnar sig nya möjligheter och det är något Cornelia gärna vill odla. Möjligen är det inte bara Amandas uppmärksamhet som Cornelia fångat, hon utgår från att hon även fångat röken Meyers hjärta och agerar därefter (man gör vad som behöver göras). En annan person som fröken Meyer håller sig med är författaren fröken Johanna Eriksson, men Cornelia kan inte förstå vad fröken Meyer ser i henne. 

Nyligen tog fröken Meyer med Cornelia till SKÄ, ett sällskap Cornelia fått höra många entusiastiska berättelser om. Hon är ännu inte helt övertygad om att det sällskapet håller på med faktiskt är på riktigt, ännu har hon inte själv sett eller upplevt något övernaturligt, men det spelar ingen större roll. För kvinnorna där behandlar henne på ett sätt som ingen annan någonsin gjort, som en av dem fastän de är både läkare och akademiker och rika, och för det är Cornelia beredd att låtsas tro på precis vad som helst.  

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Lågt
Empati: Högt

Grevinnan Augusta af Ekekrona – Godsägare

För många år sedan försvann två av godsets pigor spårlöst på familjens ägor. Trots att alla i bygden letade efter dem i dagar var det först när professor Alfrida Blomberg tillsammans med några andra medlemmar i SKÄ började undersöka saken som pigorna återfanns. De hade blivit bergtagna och Augusta var själv med när de befriades. Varken pigorna eller Augusta själv gick oförändrade genom den förfärliga upplevelsen. Sedan dess har en del av hennes resurser och mycket av hennes tid gått till SKÄs verksamhet, och Augusta har svurit på att varje dag kämpa för att inga fler oskyldiga ska drabbas. För att på bästa sätt vara sällskapet behjälplig har hon båda läst allt hon kommit över om de väsen som finns i skogarna, och i hemlighet förmått sin jägmästare Oscar Nero, som deltog vid befriandet av pigorna, att lära henne hantera vapen. 

I Augustas släkt finns ett svart får, systerdottern fröken Desideria Ekberg som försöker försörja sig som konstnär. Hennes tavlor är otäcka och Augusta vet inte säkert om Desideria bara är lite galen eller om hon faktiskt är synsk. Eftersom det nu en gång är ställt bortom allt tvivel att världen består av mer än förnuftet vill erkänna har grevinnan bjudit med Desideria till SKÄ i hopp om att systerdottern ska få lite struktur i sitt liv. 

Augusta är också genom giftermål släkt med fru Margaretha af Ekekrona, astronom och änka med knivskarpt intellekt och tid över. Efter att under lång tid ha introducerat henne för tanken att något övernaturligt finns där ute tog Augusta med henne till SKÄ.   

Egenskaper:
Fysik: Lågt
Logik: Högt
Empati: Medel

Fröken Desideria Ekberg – Konstnär

Man kunde tro att en aristokrat från förmögen släkt skulle kunna leva gott, men gör man valet att hänge sig åt konsten och göra sig ovän med familjen, förutom mostern Augusta af Ekekrona, har man det oväntat knapert. Desideria bor i ett litet vindsrum tillsammans med flera katter, lever många dagar på kaffe och kreativitet enbart, och vägrar att låta sin konst påverkas av vad andra tycker att hon borde måla. Hennes konst är för märklig och mörk för att tilltala massorna, fylld av det övernaturliga och ett sätt för henne att försöka visa andra det hon själv kan förnimma finns där ute. Hon kan ständigt känna närvaron av de som inte längre är i livet, och ibland är det som att det är de och inte hon som för penseln över duken. Hon har aldrig lyckats sälja en enda tavla som de döda målat, det är som att folk instinktivt upplever obehag när de ser dem. Tack vare grevinnan af Ekekrona, som betalar för hennes uppehälle, överlever hon trots att de flesta av hennes målningar blir kvar i vindsrummet.

Desideria har inte många vänner i världen, men sedan hennes moster bjöd in henne till SKÄ har hon hittat ett sammanhang där hon kan vara sig själv. Särskilt spiritualisten fröken Matilda Ledaus har blivit en nära vän. 

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Lågt
Empati: Högt

Fru Margaretha af Ekekrona – Astronom

Margaretha af Ekekrona visade redan som barn att hon var någon att räkna med i akademiska sammanhang. Allt hon tog sig för gick lätt, och hon studerade världens uppbyggnad ur alla tänkbara vinklar. Kemi, fysik, matematik; allt var av intresse. Men det blev tillslut astronomin som fångade hennes hjärta, på sätt och vis i dubbel bemärkelse. Mannen i sitt liv träffade hon på en föreläsning i just det ämnet, och tillsammans med honom kom hon att bygga upp ett av landets främsta observatorier. Han tillhörde släkten af Ekekrona, och genom honom lärde hon känna grevinnan Augusta. Maken är död sedan ett decennium, men vänskapen med grevinnan består, och observatoriet driver hon numera själv.  

Efter ett helt liv med vetenskapen som ledstjärna och vidskepligheten som fiende, var det inte lätt för Margaretha att acceptera att det skulle kunna finnas något annat där ute, något som inte enkelt kunde förklaras, mätas och kategoriseras. Det tog många år för grevinnan att övertala henne att öppna sitt sinne för det övernaturliga. Margaretha behövde få se det med egna ögon för att kunna tro på det alls, och hon är fortfarande inställd på att i första hand söka naturliga förklaringar till det som sker. Men åren har sällskapet ändå kommit att respektera hennes visdom och analytiska sinnelag.  

Egenskaper :
Fysik: Medel
Logik: Högt
Empati: Låg

Fru Lovisa Nordin – Upptäcksresande

Uppvuxen på resande fot, med missionerande föräldrar, har Lovisa aldrig kunnat acceptera en liten värld. Tillsammans med sin make har hon utforskat kontinenter och deltagit i expeditioner i alla väderstreck. Många underliga händelser har hon upplevt, och mycket märkligt har hon sett, och hennes envishet och pannben har tjänat henne väl under strapatsrika resor. Men lika många gånger är det hennes karisma som jämnat vägen, ty hon kan göra sig omtyckt i alla sammanhang. 

Vid ett tillfälle blev hon inbjuden att föreläsa för SKÄ, och efter den föreläsningen blev hon kvar i sällskapet. De flesta expeditioner hon företagit därefter har varit på sällskapets uppdrag. Under en av dessa expeditioner, i Norrlands inland, stötte hon ihop med fru Ulrika Jonsson, resande predikant, och tillsammans hjälptes de åt att freda en by från upprörda illvättar. Kamratskap växte fram, och Lovisa tog med sig fru Jonsson till SKÄ. En annan person som Lovisa introducerat i sällskapet är Storviltsjägaren Svea Bäckstadius, för trots att hennes skrytsamma sätt är irriterande och att det nästan finns en känsla av konkurrens dem emellan, finns det ingen annan person Lovisa hellre skulle ha med sig i en trängd situation. 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Lågt
Empati: Medel

Fru Ulrika Jonsson – Predikant

Som resande predikant har fru Ulrika Jonsson sett ett och annat och mött människor av alla slag. Och inte bara människor förresten, där ute i byarna, ute på de ensliga gårdarna, i de mörka skogarna däremellan, där har hon sett och hört sådant som inte enkelt kan förklaras av förnuftet. Både tillsammans med sin man och på egen hand har Lovisa rest dit nöden varit som störst och predikat Guds ord för dem som bäst behövt det, utan att någonsin döma och alltid med kärlek och hopp. Hon är en god lyssnare, någon man gärna anförtror sig åt, och ens hemligheter kommer hon ta med sig i graven.

På en av sina resor stötte Ulrika ihop med upptäcktsresanden fru Lovisa Nordin, som på SKÄs uppdrag undersökte underliga händelser i Norrlands inland, och blev på så sätt inblandad i att freda en by från illvättar. Numera delar Ulrika sin tid mellan att missionera tillsammans med sin man, och bistå SKÄ i dess uppdrag. Fru Nordin har blivit en nära vän. 

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Lågt
Empati: Högt

Fröken Svea Bäckstadius – Storviltsjägare

Svea Bäckstadius är inte som vem som helst och det har hon aldrig varit. Hon visste tidigt att ett vanligt liv inte var något för henne och hennes ärvda förmögenhet har gjort ett ovanligt liv möjligt. Spänningen i jakten har blivit hennes drog och hon har gjort sig ett namn som en ytterst skicklig jägare både i Sverige och utomlands. Hennes flamboyanta sätt väcker alltid uppmärksamhet, var hon än är, och hon förminskar aldrig sin egen insats i historierna hon berättar. Hon vet att hon är både stark och snabbtänkt och bättre än de flesta. 

Efter att ha rört sig i samma kretsar som upptäcksresanden fru Lovisa Nordin under många år blev hon till slut genom henne introducerad för SKÄ. Fru Nordin är orimligt blygsam för att vara någon som sett och gjort så mycket. Fröken Bäckstadius känner en motvillig beundran och respekt för henne, något hon försöker dölja genom en retsam attityd. 

Ensam är inte stark, och hur kompetent man än är behöver man en hjälpande hand ibland. Fröken Bäckstadius har därför anställt en livvakt, herr Harald Jonsson, som följer henne på alla hennes resor, och som med åren kommit att bli mer av en resekamrat än en anställd (men anställd är han, Svea betalar allt). Svea och Harald delar många egenskaper, och ännu fler strapatser. Hon tar ofta med honom till SKÄ, även om han inte är medlem i Sällskapet, och hon finner ett nöje i att visa upp honom och hans färdigheter.

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Medel
Empati: Lågt

Fru Agnes Sandström – Privatdetektiv

Som kvinnlig privatdetektiv måste man vara noggrann, driven och hänsynslös. Fröken Agens är allt detta, och mer. Agnes tar sig an fall av många olika slag, en del ganska banala och en del mer spännande. I ett av de mer spännande, som handlade om en stulen statyett kom hon i kontakt med SKÄ, då det visade sig att statyetten hade övernaturliga kopplingar. Det hela var en ganska otäck historia, men också väldigt intressant. I och med detta valde Agnes att gå med i SKÄ. Inom SKÄ kan Agnes få möjlighet att engagera sig i mer spännande frågor än solkiga otrohetsaffärer. 

En av de personer Agnes respekterar mest i livet är sin storasyster fröken Beata Sandström. Beata har valt att bli lärarinna och har undervisat i olika små skolor i Norrlands inland. Nu är hon äntligen tillbaka i Uppsala och Agnes har dragit med henne i SKÄ för att lugna hennes rastlösa själ, och kanske även hennes lättretliga sida. 

Agnes har blivit anlitad av fröken Ida Gardenius som driver en juristfirma, där Agnes har kunnat bidra med att säkerställa en del intressanta bevis. Fröken Ida är med sitt driv och sin nyfikenhet är både tillgång och en spännande person att vara med. Agens trivs i fröken Idas sällskap och har, efter att försiktigt sonderat fältet och insett att fröken Ida hade ett intresse för att undersöka det övernaturliga, valt att rekrytera henne till SKÄ. 

Egenskaper:
Fysik: Lågt
Logik: Högt
Empati: Medel

Fröken Beata Sandström – Lärarinna

Beata har valt att bli lärarinna och är nöjd med den självständighet det har givit henne. Hon är stolt och strävsam, och har en längtan till att se och uppleva, och få dela med sig av sin kunskap. Beata har därför valt att tjänstgöra vid ett antal olika skolor i Norrlands inland, och rentav undervisat samiska barn på vinterskolan Jukkasjärvi. Hon har en lättretlig sida, som inte alltid gör livet lätt för varken henne själv eller hennes elever. 

I skogarna och fjällen har hon stött på både berättelser och en del besynnerliga och ibland rentav skrämmande händelser, saker som inte låter sig förklaras av den vanliga vetenskapen. När hon nu tagit tjänst utanför Uppsala har hon genom sin syster Agnes Sandström fått kontakt med  SKÄ och äntligen fått sätta sina upplevelser i ett större sammanhang. Genom SKÄ får hon också utlopp för sin äventyrslust. Att Agnes väljer att försörja sig som något så skandalomsusat som privatdetektiv är inte något Beata direkt uppskattar, men de två syskonen är mer lika än Beata kanske vill erkänna. 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Medel
Empati: Lågt

Fröken Ida Gardenius – Jurist

Att arbeta med lag och rätt som kvinna är inte helt enkelt, men tack vare en stark men lite egensinnig moral, ett charmerande sätt och ett ibland oortodoxt samarbete med en viss fru Agnes Sandström, privatdekektiv, har Ida lyckats göra sig ett namn. Ida uppskattar fru Agnes driv och att hon inte tvekar att göra det som krävs för att lyckas, och fru Agnes verkar tycka om Idas nyfikenhet och pratsamhet och uppskattar att Ida inte är rädd att ryta ifrån om det behövs. 

Ida har alltid haft en känsla av att världen inte bara är vad den utger sig för att vara, att det finns mer att upptäcka. Men det var inte förrän fru Agnes trevande började berätta om ett underligt fall med en statyett, och om vad hon sen varit med om genom SKÄ som Ida fick bevis för vad hon alltid misstänkt. Hon övertalade fru Agnes att ta med henne till SKÄ, och drivs nu av känslan av att här har hon ett oändligt spännande mysterium att försöka reda ut. 

Tack vare SKÄ har Ida också kommit närmre sin vittberesta och äventyrliga syster fru Sonja Gardenius. Ida var alltid tveksam till att prata om sina tankar kring övernaturligheter med sin logiska och noggranna syster, men när hon väl tog upp SKÄ visade det sig att Sonja hade egna underliga upplevelser i bagaget och det blev naturligt att bjuda in också henne till SKÄ. 

Inspiration

Egenskaper:
Fysik: Lågt
Logik: Medel
Empati: Högt

Fru Sonja Gardenius – Botaniker

Sonja har, först tillsammans med sin nu framlidne make och sedan ensam, rest vida omkring och kategoriserat och katalogiserat växter, både inom och utanför landet. Resorna har varit stundtals mycket strapatsrika, men med sin noggrannhet och envishet och trots, eller tack vare, sitt häftiga humör har Sonja lyckats ta sig fram i ett fält och en yrkeskår som inte ofta välkomnar kvinnor. Det hon saknar mest när hon är ute och reser är sin syster fröken Ida Gardenius

Sonja har sett ett och annat under sina resor som inte har varit lätt att förklara för dem därhemma, och det rör sig inte bara om mangroveträsk och jätteormar. Det har varit svårt att inte kunna dela det hon hört och sett med sin älskade syster, så det kom som en överraskning och lättnad när Ida en dag lite motvilligt berättade om SKÄ. Äntligen kunde Sonja anförtro sig åt sin syster, som genast tog med sig henne till Sällskapet. Det har varit värdefullt att ha fler kloka och öppensinnade kvinnor att diskutera sina upplevelser och fynd med. 

Inspiration: Marianne North

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Medel
Empati: Lågt

Manliga roller:

Herr Karl-Olov Tupp – Assistent

Herr Karl-Olov Tupp arbetar som assistent hos professor Alfrida Blomberg, men är också något av en betjänt och förtrogen, en vän som sköter allt professorn inte själv klarar av. Det inkluderar en hel del hanterande av människor, för Karl-Olov är både empatisk, inkännande och omtänksam, vilket är haltande förmågor hos arbetsgivaren. Professorn är ingen ond människa, Karl-Olov skulle försvara henne intill döden, hon är bara inte så bra på att förstå sådana mänskliga behov. Just nu behöver Karl-Olov till exempel stötta professor Blombergs senaste student, fröken Wilma Nilsson, som trots sin entusiasm brottas med en känsla av otillräcklighet. 

Karl-Olov har också blivit involverad i SKÄ, i början för att han följde med professorn på några möten men han har också gjort sig egna vänner där och deltar gärna på både möten och exkursioner trots att han själv inte är medlem i Sällskapet. 

Egenskaper:
Fysik: Medel
Logik: Lågt
Empati: Högt

Herr Harald Jonsson – Livvakt

Herr Harald Jonsson var en uttråkad före detta soldat när han såg fröken Svea Bäckstadius (en välkänd storviltjägare) annons om jobbet som livvakt. Det var ett jobb som skulle passa honom perfekt, och det var inte svårt för honom att övertyga fröken Bäckstadius om att han borde få det. De klickade direkt. 

En del skulle nog kalla Harald dumdristig, men fröken Bäckstadius tycker att han är modig. När andra kallar honom fåfäng, är hon stolt över hur han för sig och visar upp honom som en utställningshund. Om någon säger att han är rastlös, rotlös, ansvarslös, då är han äventyrlig och fri i hennes ögon. Han kan skjuta och slåss och anfalla först om det är vad situationen kräver, och han har aldrig någonsin gjort mindre än vad som förväntats av honom. 

Harald föredrar att vara på resande fot i främmande land, men fröken Bäckstadius har gjort klart för honom att hon vill ha honom med även när hon ägnar sig åt Sällskapets angelägenheter, och med tiden har han lärt sig att passa in även där, även om han inte är medlem i Sällskapet. 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Medel
Empati: Lågt

Herr Erik Lööf – Betjänt

Herr Erik Lööf har varit anställd hos familjen Meyer i flera år och när fröken Amanda Meyer valde att ta med sig honom till sitt eget hem var han först bara förtjust över att få hjälpa unga fröken med sitt hushåll. Men när fröken Meyer fick för sig att skaffa en bil bestämde hon sig också för att det var Erik som skulle bli hennes chaufför. Erik var först smått skräckslagen över att framföra det stora mullrande monstret, men har nu vant sig och är rentav stolt över sin kompetens. Fröken Meyer fullkomligt älskar att åka runt i sin bil, och är alldeles för pratsam för att bara sitt tyst. Fröken Meyer pratar om allt mellan himmel och jord och har kommit att anförtro både det ena och det andra till sin chaufför. Erik tycker om att lyssna till henne och ställa de rätta frågorna för att hjälpa henne nysta upp vad det är nu är för problem fröken Meyer har för tillfället. 

Det visade sig ganska snabbt att fröken Meyer inte bara skaffat bilen för sin egen skull utan att hon också tänkt att den skulle kunna användas i SKÄs regi, och därför introducerade hon Erik för sällskapet. På grund av det fullkomligt usla vägnätet är det i praktiken sällan bilen kan användas utanför stan, men eftersom han nu redan är införstådd med läget har hon tagit med honom på flera exkursioner ändå, utan bil. Erik är inte överförtjust över detta, om han ska vara helt ärlig är han rädd för vad som gömmer sig där ute i skogarna men skulle aldrig lämna sin fröken att möta fasorna på egen hand. Han gör sitt bästa för att dölja detta och att framstå som en kompetent och allt igenom charmerande person. 

Egenskaper:
Fysik: Lågt 
Logik: Medel
Empati: Högt

Herr Oscar Nero – Jägmäster

Herr Oscar Neros första kontakt med det övernaturliga var när två pigor på grevinnan Augusta af Ekecronas gård försvann. Oscar ledde en av sökpatrullerna, men det var först när professor Blomberg dök upp och gav sin syn på vad som hänt som sökandet gav resultat. Oscar hade förvisso alltid känt på sig att onda väsen gömde sig i skogarna och bergen, men han blev ändå djupt skakad av det han fick se och det dröjde länge innan han utan rädsla kunde gå ensam i skogen igen. 

Även grevinnan förändrades av händelsen och började umgås med det sällskap som professorn tillhörde. Hon ville förstå, och hon ville förhindra, och hon ville kunna försvara sig själv och andra. Hon vände sig till Oscar för att få hjälp med det handgripliga. I hemlighet började han träna henne i att använda vapen, och de hade många samtal om vad de varit med om. Från att ha varit en i mängden av tjänstefolk på godset kom Oscar att bli den grevinnan i första hand vände sig till så fort hon behövde hjälp med något, och allt oftare kom det att handla om Sällskapets angelägenheter.

Herr Nero skulle aldrig gå så långt som att kalla grevinnan för en vän, men att deras relation passerat det som är vanligt för någon i hans position står klart. 

Egenskaper:
Fysik: Högt
Logik: Lågt
Empati: Medel

Herr Nils Strömberg – Vaktmästare

Herr Nils Strömberg började arbeta som trädgårsmästardräng på Violagården redan då Violas döttrar ledde SKÄ. Det tog några år, men när det var tydligt att Nils var en pålitlig person som inte talade bredvid mun och som gärna skulle vilja bli kvar på gården blev han också involverad i Sällskapets aktiviteter. 

Idag är han vaktmästare på gården och ofta inblandad i Sällskapets undersökningar och exkursioner. Hans noggrannhet, erfarenhet och händighet är lika stora tillgångar som hans tålamod och förmåga att se andra människors behov. Han har sett både fru Alma Bergius och fröken Vera Bergius växa upp till de starka kvinnor de är idag och bygga vidare på Violas vision, och är mycket stolt över dem och alla kvinnorna i SKÄ som bidrar till att göra världen till en lite säkrare plats för andra. 

Egenskaper:
Fysik: Lågt
Logik: Medel
Empati: Högt